Bố trí thí điểm 10 điểm đỗ xe quanh ga Nhổn – Hà Nội

Trước khi đường sắt ga Nhổn - Hà Nội được đưa vào vận hành, thành phố Hà Nội sẽ khảo sát và bố trí 10 điểm đỗ xe phục vụ hành khách sử dụng dịch vụ.

 

Minh Tri

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/bo-tri-thi-diem-10-diem-do-xe-quanh-ga-nhon-ha-nol-2157.html