Đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu ở tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn đang xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu. Hiện nay, trong vùng công viên này đã xây dựng được 4 tuyến tham quan với 38 điểm du lịch.

 

Thúy Anh

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/de-nghi-unesco-cong-nhan-cong-vien-dia-chat-toan-cau-o-tinh-lang-son-2279.html