Hà Nội đề xuất tiếp tục đào tạo chương trình quốc tế ở trường công lập

Sau 7 năm triển khai Đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh quốc, Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá hiệu quả và đề nghị tiếp tục đào tạo trong các trường công lập trên địa bàn thành phố.

Minh Tri

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/ha-noi-de-xuat-tiep-tuc-dao-tao-chuong-trinh-quoc-te-o-truong-cong-lap-2414.html