Hà Nội: Xây dựng cơ sở dữ liệu việc làm

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động, cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

 

Thúy Anh

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/ha-noi-xay-dung-co-so-du-lieu-viec-lam-2445.html