Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 160/TB-VPCP ngày 11/4 nhằm ổn định thị trường vàng trong nước, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ triển khai ngay một số giải pháp cụ thể.

 

Tùng Hạnh

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/ngan-hang-nha-nuoc-san-sang-cac-phuong-an-can-thiep-thi-truong-vang-2520.html