Việt Nam phát hiện thêm 25 hang động mới

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa phát hiện thêm 25 hang động mới.

 

Tùng Hạnh

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/viet-nam-phat-hien-them-25-hang-dong-moi-2585.html