Hà Nội: Lập 112 chốt xử lý điểm nóng giao thông

Hà Nội đã có phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

 

Tùng Hạnh

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/ha-noi-lap-112-chot-xu-ly-diem-nong-giao-thong-2793.html