Triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa

Bước vào giai đoạn chuyển giao sang hè, để kích cầu phát triển du lịch năm 2024, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các địa phương triển khai chương trình "Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu".

 

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/trien-khai-chuong-trinh-kich-cau-du-lich-noi-dia-2818.html