Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng, đồng thời đề xuất tiếp tục giảm thuế này trong 6 tháng cuối năm 2024.

Thúy Anh

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/de-xuat-giam-thue-gia-tri-gia-tang-den-het-nam-2024-2925.html