1,4 triệu thanh niên Việt Nam đang thất nghiệp

Từ đầu năm 2024, tình hình thị trường lao động tại Việt Nam đã dần hồi phục. Tuy nhiên, số lượng thanh niên thiếu việc làm đang chiếm tỉ lệ lớn.

 

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/14-trieu-thanh-nien-viet-nam-dang-that-nghiep-3065.html