Đề xuất 5 chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng

Trong dự thảo Luật Việc làm sửa đổi, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất thêm quyền lợi cho người lao động thất nghiệp. Cụ thể, bổ sung thêm 2 chế độ so với quy định hiện hành. Từ đó, nâng chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động được hưởng lên con số 5.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Việc làm sửa đổi. Trong đó, Bộ có đề xuất thay đổi nhiều quy định liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

Nhằm góp phần mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, ở lần sửa đổi này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất thêm quyền lợi cho người lao động thất nghiệp. Cụ thể, bổ sung thêm 2 chế độ so với quy định hiện hành.

Thứ nhất, hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Thứ hai, hỗ trợ người sử dụng lao động khi sử dụng người lao động là người khuyết tật.

bao-hiem-that-nghiep-1-1715407842.jpg
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung thêm 2 chế độ bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: Mạnh Dũng)

Nếu dự thảo được thông qua, người lao động mà bị mất việc sẽ được hưởng 5 chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có 3 chế độ hiện hưởng, bổ sung thêm 2 chế độ mới.

5 chế độ bảo hiểm thất nghiệp gồm: Thứ nhất là trợ cấp thất nghiệp. Thứ hai là hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. Thứ ba, hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Thứ tư, hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Thứ năm, hỗ trợ người sử dụng lao động khi sử dụng lao động là người khuyết tật.

So với Luật Việc làm hiện hành, dự thảo Luật đã bỏ chế độ hỗ trợ học nghề. Thực tế ghi nhận, những năm qua chính sách này chưa thu hút được số lượng lớn lao động tham gia.

bao-hiem-that-nghiep-1715407842.jpg
Trong tháng 4/2024, cả nước có 48.821 người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ảnh: N.Dương)

Trong dự thảo này, Bộ đã đề xuất thay đổi một số nhóm không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm: Người đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng; người lao động đang làm việc theo hợp đồng thử việc; người đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng; người giúp việc gia đình.

Trong Luật Việc làm hiện hành quy định, các trường hợp không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người đang hưởng lương hưu và giúp việc gia đình.

Dự thảo cũng bổ sung một số nhóm tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm: Người lao động có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên; người làm việc không trọn thời gian, có tổng mức tiền lương trong tháng bằng, hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng ở vùng cao nhất do Chính phủ công bố.

Một nhóm nữa là người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước, kiểm soát viên, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng tiền lương, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ.

Số liệu thống kê từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy, tính đến hết tháng 3, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 14,244 triệu người, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 4/2024, cả nước có 48.821 người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tính cả 4 tháng đầu năm, tổng hơn 208.000 người hưởng chế độ này, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Phúc Hưng

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/de-xuat-5-che-do-bao-hiem-that-nghiep-ma-nguoi-lao-dong-duoc-huong-3228.html