Hà Nội: Gửi danh sách xe khách vi phạm về địa phương

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết sẽ điểm danh từng nhà xe vi phạm luật giao thông trên địa bàn thành phố để gửi về các địa phương, yêu cầu xử lý theo đúng quy định.

 

Tùng Hạnh

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/ha-noi-gui-danh-sach-xe-khach-vi-pham-ve-dia-phuong-3334.html