Tp.HCM kiến nghị cho phép nhà ở riêng lẻ được xây tối đa 1 tầng hầm

Khi cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có 1 tầng hầm không cần phân biệt về chức năng quy hoạch dân cư hiện hữu hoặc dân cư xây dựng mới chủ yếu đảm bảo phù hợp chức năng quy hoạch dân cư, chức năng sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phù hợp quy chế quản lý kiến trúc khu vực.

Mới đây, thông tin từ Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Tp.HCM, UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức ý kiến về quy mô tầng của công trình trên địa bàn Tp.HCM khi chưa có quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.HCM cơ bản thống nhất nội dung đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 3456, trong giai đoạn thành phố chưa có quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị cho phép công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân được phép xây dựng tối đa 1 tầng hầm để xe hoặc kỹ thuật (không bố trí phòng để ở và chức năng khác).

Cùng với đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.HCM đưa ra một số lưu ý khi cấp giấy phép xây dựng công trình tầng hầm cho công trình nhà ở riêng lẻ là không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất.

Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất đã được xác định (trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm) phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Không được làm ảnh hưởng đến các công trình trên mặt đất, công trình ngầm và không gian ngầm đã có hoặc đã được xác định trong quy hoạch đô thị. Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến tầng hầm của công trình.

Khi cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có 1 tầng hầm không cần phân biệt về chức năng quy hoạch dân cư hiện hữu hoặc dân cư xây dựng mới, chủ yếu đảm bảo phù hợp chức năng quy hoạch dân cư, chức năng sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phù hợp quy chế quản lý kiến trúc khu vực.

Việc xác định hạ tầng kỹ thuật khu vực sẽ do UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức chịu trách nhiệm đảm bảo kết nối đồng bộ khi cấp giấy phép xây dựng công trình có tầng hầm. Bởi theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.HCM, hiện không có quy định khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ có tầng hầm phải tiếp cận đường giao thông có lộ giới từ 6m trở lên, chỉ quy định vị trí lam dốc xuống tầng hầm cách ranh lộ giới tối thiểu 3m.

Đối với các dự án đầu tư công trình xây dựng, thuộc trường hợp phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng, trong thời gian UBND TP chưa có quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị, cho phép các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng trên địa bàn Tp.HCM được thẩm định, phê duyệt tối đa 1 tầng hầm trên cơ sở có ý kiến thống nhất của các sở ngành liên quan.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình từ 2 tầng hầm trở lên, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng trên cơ sở phù hợp với quy định quản lý quy hoạch không gian ngầm của đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 hoặc đồ án quy hoạch chung xây dựng không gian ngầm Tp.HCM được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Nghị định số 39 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

Riêng các dự án đầu tư xây dựng công trình có tầng hầm mang tính cấp bách, đề nghị UBND các quận huyện, Tp.Thủ Đức có báo cáo rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 (điều chỉnh tổng thể, cục bộ hoặc bổ sung nội dung quản lý quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị) làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng theo quy định.

Không chỉ Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng Tp.HCM cũng đề xuất với UBND TP, đối với nhà ở riêngler của hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực quy hoạch dân cư hiện hữu, đã ổn định về hạ tầng kỹ thuật, giao thông tiếp cận có lộ giới từ 6m trở lên thì được phép xây dựng tối đa 1 tầng hầm để xe.

Trường hợp xây dựng tầng bán hầm được tính vào quy mô số tầng nhà ở phù hợp theo quy chế quản lý kiến trúc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, ram dốc lên xuống tầng hầm phải đảm bảo khoảng lùi cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 3m.

Tiểu Bảo

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/tphcm-kien-nghi-cho-phep-nha-o-rieng-le-duoc-xay-toi-da-1-tang-ham-3981.html