Với lợi thế nằm bên cạnh di sản Vịnh Hạ Long, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng khao khát trở thành một phần của hệ sinh thái tỷ USD do Sun Group kiến tạo.

Tầm vóc hệ sinh thái tỷ USD của Sun Group tại Bãi Cháy


Mai Anh