Theo đó, đoàn thanh tra do ông Ngô Đình Long, thanh tra viên chính, Vụ III làm Trưởng đoàn.

Ngoài ra, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm giao Vụ trưởng Vụ III chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn quy định, xử lý hoặc trình Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn Thanh tra.

Cũng theo Quyết định thanh tra này, thời kỳ thanh tra từ năm 2009 đến năm 2018; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 50 ngày làm việc.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Về vấn đề này, Kiểm toán Nhà nước đã có kết luận, khu đất mà Khu LHTTQG Mỹ Đình cho thuê ngắn hạn chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ VH-TT&DL, Bộ Tài chính. Trong quá trình cho thuê, các hợp đồng cho thuê ngắn hạn chưa thực hiện đấu giá và công khai mức giá cho thuê tài sản; chưa thực hiện kê khai, nộp tiền thuê đất theo quy định.

Cũng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm yêu cầu Khu LHTTQG Mỹ Đình nộp tiền thuê đất của các hợp đồng thuê mặt bằng ngắn hạn tại Thông báo số 2783/CCT-TBTK ngày 14/3/2018 với số tiền hơn 45 tỷ đồng (chỉ tính tiền thuê đất của các hợp đồng đang cho thuê tại thời điểm kiểm tra, chưa tính tiền thuê đất cả năm 2017, cũng như chưa truy thu đối với các hợp đồng từ những năm trước).

Tháng 3/2018, Bộ VH-TT&DL đã có công văn chỉ đạo Khu LHTTQG Mỹ Đình dừng hoạt động cho thuê đất ngắn hạn, thu hồi mặt bằng để phục vụ các dự án của ngành thể thao. Tuy nhiên, quá hạn đã lâu và qua nhiều lần gia hạn, Khu LHTTQG Mỹ Đình vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm được Bộ giao…

Quốc Quân