Thông tin mới nhất về học phí, giá sách giáo khoa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra chỉ đạo mới về học phí và giá sách giáo khoa năm học 2024 - 2025. Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh các trường không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, các trường thực hiện mức thu học phí năm học 2024 - 2025 theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.

Mức các khoản thu dịch vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục phải được thực hiện theo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh ban hành, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương.

gia-sgk-1715941293.jpeg
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, các trường thực hiện mức thu học phí năm học 2024 - 2025 theo đúng quy định

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương, các trường thực hiện chính sách hỗ trợ, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo đúng Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, từ năm học 2024 - 2025, đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí. Thời gian được hưởng từ ngày 1/9/2024.

Ngoài ra, các trường, các địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học cũng như xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định. Các địa phương, các trường tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.

Các địa phương chỉ đạo cơ sở giáo dục thực hiện vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định hiện hành. Bên cạnh đó, thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng và thu chi tài chính.

gia-sgk-2-1715941490.jpg
Sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá tối đa (Ảnh: HN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Luật Giá 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Luật quy định, sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá tối đa.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024. Còn từ thời điểm này trước ngày 1/7/2024, việc quản lý giá sách giáo khoa vẫn tiếp tục thực hiện theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trước đó, vào đầu tháng 4 vừa qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã công bố thông tin điều chỉnh giá sách giáo khoa năm học 2024 - 2025. Những bộ sách giáo khoa tái bản của các khối lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 sẽ được giảm giá. Cụ thể, giá bìa bộ sách giáo khoa "Chân trời sáng tạo" giảm 11,2%, còn bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" giảm 9,6%.

Sách giáo khoa của khối lớp 5, 9, 12 là sách mới xuất bản năm đầu tiên. Do đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Hiện nhà xuất bản này chưa giá cụ thể cho những bộ sách trên.

PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, việc giảm giá sách trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của các cấp quản lý xác định trách nhiệm của một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà xuất bản cũng thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội.