Thu phí đỗ ô tô dưới lòng đường đạt gần 640 triệu đồng/tháng, TP.HCM xem xét mở rộng mô hình

Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số phí thu được từ các điểm trông giữ ô tô dưới lòng đường ở TP.HCM đạt hơn 3,8 tỷ đồng (trung bình gần 640 triệu đồng/tháng). Chính quyền thành phố đang nghiên cứu, tiếp tục mở rộng mô hình này trên địa bàn.