Thực trạng 3 dự án BT ở Nha Trang liên quan Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vừa bị bắt

Ông Nguyễn Văn Hậu hay còn gọi là Hậu “Pháo” – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn vừa bị bắt. Tập đoàn này trước đó được UBND tỉnh Khánh Hoà giao thực hiện 3 dự án BT nghìn tỷ (xây dựng – chuyển giao).