Từ 1/6, vận chuyển rác thải nguy hại ở TP. HCM phải lưu ý những điều này

UBND TP. HCM quy định, xe tải nhẹ vận chuyển chất thải nguy hại trên các tuyến đường trong khu vực nội đô được lưu thông từ 9h - 16h và từ 20h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Xe tải nặng được lưu thông từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Chất thải nguy hại bao gồm những chất thải dễ cháy, dễ nổ, có tính oxy hóa, ăn mòn, hay những chất thải có độc tính đối với con người và hệ sinh thái, chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

Mới đây, UBND TP. HCM đã ban hành Quyết định 25 quy định về tuyến đường và thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố. Quyết định 25 thay thế Quyết định 85/2007 và có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.

chat-thai-nguy-hai-1716868401.jpg
UBND TP. HCM đã ban hành quy định về tuyến đường và thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại 

Dựa theo Luật giao thông đường bộ và Quyết định 23/2019, UBND TP. HCM quy định, xe tải nhẹ vận chuyển chất thải nguy hại trên các tuyến đường trong khu vực nội đô được lưu thông từ 9h - 16h và từ 20h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Xe tải nặng được lưu thông từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Không giới hạn thời gian vận chuyển đối với các phương tiện vận chuyển bằng xe gắn máy.

Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị định vị đáp ứng các quy định và đảm bảo tối thiểu yêu cầu về lưu trữ, truyền dẫn thông tin gồm hành trình, tốc độ, thời gian lái xe về hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của cơ quan chức năng quản lý.

Trong quá trình hoạt động, phương tiện phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành về giao thông đường bộ. Việc vận chuyển chất thải nguy hại phải đảm bảo an toàn cho con người và môi trường, không phát tán hoặc để rơi vãi chất thải, không để xảy ra các rủi ro gây sự cố môi trường.

Bên cạnh đó, phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại từ các tỉnh, thành lân cận vào TP. HCM để xử lý và ngược lại cũng phải tuân thủ theo quy định này và những quy định có liên quan của UBND tỉnh, thành khác…

chat-thai-nguy-hai-1-1716868401.jpg
Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị định vị và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường

Lưu ý, thiết bị định vị lắp trên phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.

Nghiêm cấm sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá hoặc làm nhiễu sóng GSM (hệ thống thông tin di động toàn cầu), GPS (hệ thống định vị toàn cầu) hoặc làm sai lệch dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của phương tiện vận chuyển.

Cá nhân, tổ chức tham gia vận chuyển chất thải nguy hại phải có các biện pháp phòng ngừa, nếu không may xảy ra sự cố, rủi ro trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại thì khẩn cấp thông báo cho các cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, tổ chức quản lý chất thải nguy hại và chịu trách nhiệm trước UBND TP. HCM về mặt quản lý Nhà nước với hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố, UBND và Công an TP. Thủ Đức cùng các quận huyện kiểm tra việc chấp hành lưu thông và xử lý những trường hợp vi phạm không thực hiện đúng theo quy định.