Vẫn còn tình trạng "lách luật" để đầu tư, mua bán căn hộ nhà ở xã hội

Chính phủ cho biết thị trường bất động sản có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, cần quan tâm xử lý. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, hiện thị trường vẫn còn xuất hiện tình trạng 'lách luật' để đầu tư, mua bán căn hộ nhà ở xã hội.