Lãi suất tiền gửi của VIB có một số điều chỉnh mới. Đối với tiền gửi kì hạn nổi bật là 6 tháng, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm nếu gửi từ 1 tỉ đồng trở lên, giảm 0,1 điểm % so với lãi suất tương ứng tháng 4.

Lãi suất ưu đãi nhất khi khách hàng gửi tiền theo hạn mức niêm yết như trong biểu lãi suất là 7,4%/năm tại kì hạn 24 và 36 tháng theo hình thức tiết kiệm thường tại quầy.

Đáng chú ý ở gói tiết kiệm kì hạn 12 và 13 tháng, lãi suất ngân hàng áp dụng sẽ là 7,59%/năm khi khách hàng có khoản tiền gửi mới hoặc tự động gia hạn từ 500 tỉ đồng trở lên.

Bảng lãi suất của ngân hàng VIB tháng 5/2020

Bảng lãi suất của ngân hàng VIB tháng 5/2020


Trúc Lam