Vay tiền mua nhà hình thành trong tương lai: Không có “rào cản” từ Thông tư 22?

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo khẳng định, Thông tư 22/2023 không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai và không trái với các quy định hiện hành.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 22/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/2016 quy định về tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7 với nhiều nội dung mới.

Ngay sau khi Thông tư được ban hành, có nhiều luồng ý kiến lo ngại quy định mới là “rào cản” cho người mua nhà- không cho phép ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho cá nhân vay để mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai.

Ảnh minh họa.

Trước những lo ngại trên, Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông cáo khẳng định, không cấm cho vay mua nhà hình thành trong tương lai. Ngân hàng Nhà nước lý giải, Khoản 10 Điều 2 Thông tư 41/2016 quy định: “Khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản là khoản cho vay đối với cá nhân, pháp nhân để mua bất động sản, thực hiện dự án bất động sản và được bảo đảm bằng chính bất động sản, dự án bất động sản hình thanh từ khoản cho vay theo các quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo”. Theo đó, Thông tư 22/2023 không sửa đổi, bổ sung nội dung này.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Thông tư 22 có điều khoản bổ sung Khoản 11 Điều 2 của Thông tư 41 quy định thêm khoản cho vay để mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ được xác định theo quy định của pháp luật về nhà ở đáp ứng các điều kiện. Trong đó, có một điều kiện là “nhà đã hoàn thành theo hợp đồng mua bán”. Điều kiện này chỉ áp dụng đối với khoản cho vay thế chấp nhà (được áp dụng mức hệ số rủi ro thấp hơn so với các khoản phải đòi được bảo đảm bằng bất động sản khác).

Khoản cho vay thế chấp nhà để mua nhà ở đáp ứng các điều kiện theo quy định trong đó có điều kiện phải hoàn thành để bàn giao và khoản cho vay để mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trường hợp muốn xây, mua nhà ở hình thành trong tương lai thế chấp chính nhà ở hình thành trong tương lai này, sẽ thuộc trường hợp khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 41 và áp dụng hệ số rủi ro tương ứng theo quy định tại Khoản 10 Điều 9 Thông tư 41.

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước khẳng định, quy định trên không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai, không trái với các quy định hiện hành, bao gồm Luật dân sự, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật đầu tư 2020, Luật các tổ chức tín dụng.