Bán hàng kết hợp livestream: Chuyển đổi số giúp kinh doanh truyền thống xoay chuyển tình thế

Thời gian qua, thị trường buôn bán, kinh doanh truyền thống đã phải tích cực đẩy mạnh bán hàng trực tiếp (livestream) để cạnh tranh với các sàn thương mại điện tử và trên thực tế, nhiều tiểu thương đã có bước xoay chuyển tình thế bất ngờ.