“Bất động sản công nghiệp cần chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”

TS Hán Minh Cường - Chủ tịch S-Group cho rằng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu của bất động sản công nghiệp.

Tại Hội thảo “Phát triển công tình xanh hướng tới trung hoà Carbon”, TS Hán Minh Cường - Công ty Cổ phần Tập đoàn S-Group Việt Nam cho rằng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là xu hướng tất yếu của ngành bất động sản công nghiệp. Điều này thể hiện rõ trong bối cảnh hiện nay khi nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng chuyển dịch tất yếu của thế giới.

Trong xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, kinh tế số, cũng như tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc nghiên cứu phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh là rất cần thiết. Các khu công nghiệp phải làm được điều này để đạt được các mục tiêu chiến lược quốc gia cũng như những cam kết của Việt Nam với Quốc tế trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu, TS Hán Minh Cường nhận định, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong ngành bất động sản công nghiệp đang trở thành xu hướng chuyển dịch tất yếu của thế giới.

Các nhà đầu tư quốc tế lớn đang đặt ra yêu cầu cao về tiêu chí môi trường và công nghệ trong quá trình đầu tư. Nhiều nhà đầu tư đến từ Mỹ, châu Âu đã bày tỏ mong muốn đầu tư vào các khu công nghiệp không chỉ đơn thuần đáp ứng điều kiện  thuận lợi về vị trí địa lý và quy mô, mà còn là khả năng đáp ứng được các tiêu chí xanh và thông minh.

Tuy nhiên, việc phát triển các khu công nghiệp theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở Việt Nam còn nhiều thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là hệ thống pháp luật liên quan đến khu công nghiệp xanh, sinh thái, thông minh vẫn chưa đầy đủ, đồng bộ. Các yêu cầu về tăng trưởng xanh, thông minh đối với các khu công nghiệp đang chịu chi phối của nhiều bộ luật, quy định nên việc thực hiện còn phức tạp và khó khăn. 

Đặc biệt, nhiều quy định hướng dẫn về việc tái sử dụng chất thải còn chưa rõ ràng, thiếu thống nhất nên khiến nhiều doanh nghiệp khó khăn khi thực hiện. Các quy định về chuyển đổi số trong việc quản lý, sản xuất chưa có khiến việc áp dụng thực tế hiện nay còn mang tính tự phát, phụ thuộc nhiều vào khả năng  của các doanh nghiệp.

TS Hán Minh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị S-Group. Ảnh: Quốc Tuấn

Ngoài ra, một trong những bất cập đáng chú ý là việc nhiều quy hoạch khu công nghiệp tại các địa phương chưa cập nhật, không theo kịp xu thế phát triển của thế giới. Trong khi môi trường kinh doanh toàn cầu đang chuyển hướng về phát triển khu công nghiệp sinh thái, xanh, thông minh, nhiều khu công nghiệp ở Việt Nam vẫn giữ nguyên cấu trúc truyền thống, không tích hợp được các tiêu chuẩn mới. 

Do vậy, TS Hán Minh Cường cho rằng, để nhanh chóng thực hiện được mục tiêu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong ngành bất động sản công nghiệp cần nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn và các bộ tiêu chí đối với các khu công nghiệp xanh, thông minh. Đây cũng là cơ sở cho việc thành lập, xây dựng và quản lý các loại hình khu công nghiệp này.

Ví dụ như ban hành các tiêu chí về sử dụng năng lượng và môi trường cho khu công nghiệp xanh, quy định tiêu chuẩn về  thải, chất thải, tiếng ồn để đảm bảo các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó cần ban hành các cơ chế chính sách ưu đãi cho khu công nghiệp xanh, thông minh; cắt giảm các thủ tục hành chính trong việc thành lập và chứng nhận cho các khu công nghiệp dạng này. Bổ sung chính sách ưu đãi về tài chính như cung cấp các khoản đầu tư, hỗ trợ tài chính và ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp xanh, ưu tiên vay vốn tín dụng, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất,...

Cũng tại sự kiện này, các chuyên gia khác cũng cho rằng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là một xu thế tất yếu của bất động sản công nghiệp. Mục tiêu của khu công nghiệp xanh, thông minh là tạo ra môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, bền vững, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao. Điều này là một thách thức, cũng là một cơ hội để các doanh nghiệp thích ứng và phát triển bền vững.

Các chuyên gia tham gia hội thảo nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần nhận thức rõ việc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là một hướng đi để phát triển bền vững. Đặc biệt, hiện nay, các doanh nghiệp chuyển đổi xanh đang nhận được rất nhiều hỗ trợ từ các chính sách, ưu đãi phát triển của Chính phủ.