Các nhà máy thiếu nhân lực Gen Z trầm trọng

Hiện nay, lượng lực lao động Gen Z ngày càng chiếm số đông nhưng lại thờ ơ với các ngành công nghiệp sản xuất. Họ thích chọn những công việc nhẹ nhàng, sáng tạo, tự do về thời gian...khiến các nhà máy đang phải đối mặt với khủng hoảng thiếu nhân lực thay thế trong thời gian tới.