Cấm gắn bán sản phẩm bảo hiểm với việc cung ứng dịch vụ ngân hàng

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật các Tổ chức tín dụng bổ sung quy định cấm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn bán sản phẩm bảo hiểm với cung ứng dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Thời gian qua, nhiều người dân khi sử dụng một số dịch vụ của ngân hàng như gửi tiết kiệm, vay tiền… thì được tư vấn chào mời, thậm chí ép buộc mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu tư. Hoạt động này vi phạm nguyên tắc “tự nguyện” được quy định tại các văn bản pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Tình trạng nhân viên tổ chức tín dụng tư vấn không đầy đủ khiến khách hàng nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm ngân hàng, hoặc yêu cầu mua bảo hiểm gắn với các khoản vay khi có nhu cầu vay vốn của ngân hàng đã được đưa vào thảo luận tại Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật các Tổ chức tín dụng

Có đại biểu Quốc hội đã đề nghị nghiên cứu luật hóa để có chế tài ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng này. Có đại biểu đề nghị không nên cho phép ngân hàng thương mại liên kết bán bảo hiểm, cấm bán chéo bảo hiểm nhân thọ.

Tiếp nhận ý kiến của các đại biểu, mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng theo hướng bổ sung quy định nghiêm cấm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, người điều hàng, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được giao quy định phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng để phù hợp với tính chất và hoạt động của lĩnh vực ngân hàng.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Khanh cũng có ý kiến về biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng được can thiệp sớm. Ông đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng điểm a và b Khoản 2 Điều 159 của dự thảo Luật quy định tổ chức tín dụng phải thuyết minh rõ số dự phòng rủi ro chưa được trích lập, số lãi phải thu phải thoái chưa phân bổ trong báo cáo tài chính, bao gồm cả báo cáo tài chihs niêm yết công khai tại dự thảo Luật.

Giải trình về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tại điều 154 của dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng đã quy định việc công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt. Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến của đại biểu theo hướng quy định về dự phòng rủi ro chưa được trích lập, số lãi phai thu phải thoái chưa phân bổ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện Luật các Tổ chức tín dụng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm và có giải pháp phù hợp để nắm rõ thực trạng tài chính của các tổ chức tín dụng này khi được áp dụng cơ chế hỗ trợ, bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua gồm 15 Chương, 210 Điều sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 (trừ quy định tại khoản 2 Điều 209). Riêng khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 của Luật này đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.