Đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe máy, thấp nhất 5 triệu đồng

Tiếp nối việc thí điểm đấu giá trực tuyến biển số ô tô, mới đây, Bộ Công an tiếp tục đề xuất việc đấu giá biển số mô tô, xe máy để đáp ứng hơn nữa nhu cầu của người dân.

Theo dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an lấy ý kiến rộng rãi, một trong những nội dung đang rất được quan tâm là việc đấu giá biển số xe máy.

Dự thảo đề xuất, giá khởi điểm của một biển số mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá sẽ không thấp hơn 5 triệu đồng; bước giá bằng 10% giá khởi điểm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về việc sở hữu một biển xe số đẹp, Bộ Công an đang đề xuất mở rộng thí điểm đấu giá trực tuyến đối với các biển số xe máy, mô tô.

Theo Bộ Công an, việc mở rộng việc đấu giá trực tuyến đối với biển số mô tô, xe máy sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân trong việc sở hữu một biển xe số đẹp, không chỉ riêng với ô tô mà còn với cả những phương tiện khác.

Hiện, việc đấu giá biển số xe tại Việt Nam mới đang chỉ ở giai đoạn thí điểm, áp dụng cho kho số xe ô tô và được thực hiện trên website của công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) từ tháng 9/2023 với mức giá khởi điểm 40 triệu đồng/1 biển số, bước giá 5 triệu đồng.

Việc thí điểm đang ghi nhận những kết quả tích cực. Theo Bộ Công an, tính đến hết tháng 2/2024, đã đấu giá trực tuyến được 15.185 biển số xe ô tô, trong đó có 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá được khách hàng nộp, với số tiền gần 1.400 tỷ đồng nộp về ngân sách. Việc thí điểm sẽ được tiến hành đến tháng 7/2026.

Bộ Công an nhấn mạnh, việc đấu giá biển số xe ô tô hiện nay đang đáp ứng được nhu cầu của người dân, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu, đồng thời khai thác tài sản công có hiệu quả, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Theo các chuyên gia, việc mở rộng đấu giá biển số xe máy, xe mô tô trực tuyến sẽ đem lại nguồn thu lớn, tiềm năng cho ngân sách. Đồng thời, với cơ chế đấu giá minh bạch, công khai sẽ thuận lợi hơn cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý kho số, tránh thất thoát…

Cũng theo dự thảo mới của Bộ Công an, bổ sung thêm quyền của người trúng đấu giá xe. Theo đó, người dân có thể đăng ký biển số xe trúng đấu giá tại cơ quan nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá hoặc nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức trúng đấu giá cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo Đại biểu Nguyễn Tiến Nam (Quảng Bình), nếu duy trì tốt chủ trương đấu giá biển số xe  sẽ góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Tiến Nam cũng đề xuất có thể mở rộng đấu giá cả biển số xe tải, xe khách, xe máy trong thời gian tới.