Hà Nội: Gia tăng tội phạm vị thành niên

Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự mà đối tượng gây án đang độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Đáng chú ý, các đối tượng không chỉ hành động đơn lẻ mà lôi kéo tạo thành nhóm, cho thấy sự manh động và phức tạp của tội phạm vị thành niên.