Thu đổi tiền mới, tiền lẻ sai quy định sẽ bị xử lý?

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu, đổi tiền mới, tiền lẻ và rao đổi tiền trên mạng internet trong những ngày tới, nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời việc thu đổi tiền mới, tiền lẻ hưởng chênh lệch. Theo cơ quan này thì chỉ có Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng mới được phép thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Do đó, mọi hành vi thu, đổi tiền mới đều bị coi là vi phạm pháp luật.