Tỷ lệ sinh toàn cầu tới đây sẽ giảm như thế nào?

Theo kết quả của một nghiên cứu, đa phần dân số của các quốc gia trên thế giới đều sẽ giảm vào cuối thế kỷ này. Đồng thời, nghiên cứu cũng cảnh báo rằng sự bùng nổ sinh con ở các quốc gia đang phát triển và sụt giảm tỷ lệ sinh ở các quốc gia giàu có sẽ thúc đẩy sự thay đổi xã hội.