Yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, nghiêm cấm các doanh nghiệp, tổ chức, ngân hàng thương mại có kinh doanh, mua bán vàng, vàng miếng SJC lợi dụng thao túng thị trường. Theo đó, trong tháng 5/2024, ngành chức năng cần hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng.