Chính thức quy định xử lý hình sự đối với doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

Vấn đề chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động. Do vậy, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung thêm chế tài xử lý tình trạng này.