Chủ xe chậm nộp phạt nguội sẽ bị từ chối kiểm định

Từ ngày 8/6, khi Nghị định 30/2023 quy định về dịch vụ kinh doanh kiểm định xe cơ giới có hiệu lực, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết quy định cấp giấy chứng nhận thời hạn 15 ngày cho xe chưa nộp phạt nguội sẽ không còn được áp dụng.