Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội tìm đơn vị cung cấp dịch vụ

Với nhu cầu cần tư vấn về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, cũng như giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực này gửi báo giá về trung tâm trước ngày 2/3/2024.

 

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện. Trung tâm mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ y tế Báo giá dịch vụ tư vấn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện cho Trung tâm.

1.   Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

-      Họ và tên: Nguyên Xuân Thịnh

-      Chức vụ: Phó trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ.

-      Số điện thoại: 02438262952.

-      Email: duoc115hn@gmail.com.

2.   Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, TTCC 115 Hà Nội. Địa chỉ: số 11 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

-        Nhận qua địa chỉ Email: duoc115hn@gmail.com.

3.   Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 21 tháng 02 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 02 tháng 3 năm 2024.

4.   Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.

5.   Nội dung:

-        Báo giá dịch vụ tư vấn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện.

6.     Các thông tin khác:

-         Các đơn vị gửi kèm theo báo giá: Hồ sơ năng lực chứng minh năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ y tế

-      Báo giá đã bao gồm thuế, phí.