Doanh thu kinh doanh xổ số đạt hơn 153.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay

Bộ Tài chính cho biết doanh thu từ kinh doanh xổ số năm 2023 đạt 153.037 tỷ đồng, nộp ngân sách 45.016 tỷ đồng, là mức cao nhất từ trước đến nay. Toàn bộ nguồn thu từ xổ số được nộp vào ngân sách địa phương và ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế.