Từ nay đến 31/12, người dân Hà Nội được hưởng quyền lợi chưa từng có khi sử dụng ứng dụng VNeID

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua quy định hỗ trợ đặc biệt cho người dân Hà Nội từ ngày 1/6 đến ngày 31/12/2024.

Ngày 15/5/2024, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết 11/2024/NQ-HĐND quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 01/6/2024, công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID sẽ được hỗ trợ 100% mức phí phải nộp.

Từ nay đến 31/12, người dân Hà Nội được hưởng quyền lợi chưa từng có khi sử dụng ứng dụng VNeID- Ảnh 1.

Ảnh: Bộ Công an

Quy định hiện hành vẫn đang miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Người thuộc hộ nghèo; Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật nhưng nay đã mở rộng ra.

Trường hợp công dân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu lý lịch tư pháp bản giấy (từ phiếu thứ 3 trở lên) trong một lần yêu cầu cầu sẽ được hỗ trợ tối đa 50.000 đồng/lần/người tương đương 10 phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy).

Thủ tục làm lý lịch tư pháp cho cá nhân năm 2024 

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Người có yêu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp, cụ thể:

Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Hồ sơ làm lý lịch tư pháp cho cá nhân bao gồm:

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định:

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP: Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP)

Mẫu số 04/2013/TT-LLTP: Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu 04/2013/TT-LLTP)

Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.