Căn hộ có diện tích từ 70 - 100 m2 được tính 3 người ở

Hà Nội quy định trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, phương pháp xác định dân số với chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ. Nếu xác định theo cơ cấu diện tích là căn hộ từ 45 - 75 m2 tính 2 người ở; căn hộ từ 70 - 100 m2 tính 3 người ở

Ngày 27/5, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND quy định về Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/6/2024.

Cụ thể, các công trình có lưu trú khác được văn bản đề cập đến là khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

chi-tieu-dan-so-1-1716856530.png
Hà Nội vừa ban hành quy định phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư

Nguyên tắc xác định được UBND thành phố yêu cầu, trong giai đoạn lập quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại thực hiện theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Theo đó, căn hộ 1 phòng ở có diện tích sử dụng từ 25 - 45 m2 thì tính 1 người. Căn hộ 2 phòng ở có diện tích sử dụng từ trên 45 - 70 m2 thì tính 2 người, còn với diện tích từ trên 70 - 100 m2 được tính 3 người. Căn hộ từ 3 phòng ở trở lên có diện tích sử dụng từ trên 100 - 125 m2 được tính 4 người, còn diện tích sử dụng từ 125m2 trở lên được tính 5 người.

Với dự án, công trình văn phòng kết hợp lưu trú, thành phố yêu cầu phải đảm bảo không gian lưu trú có diện tích không lớn hơn 50% diện tích sử dụng làm văn phòng.

chi-tieu-dan-so-1716856530.jpg
Nhiều người thuê trọ trong những con ngõ sâu, hẹp

UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu giúp UBND thành phố về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc trong việc áp dụng quy định Phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với các công trình lưu trú và có lưu trú trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, trình UBND thành phố phê duyệt hoặc phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền các quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết, phương án kiến trúc công trình có nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp; khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế theo các nội dung quy định tại quyết định này.

Sau vụ hỏa họa khiến 14 người thiệt mạng tại nhà trọ ở Trung Kính (Cầu Giấy), Hà Nội đã quyết liệt hơn trong việc quản lý, kiểm soát các loại hình lưu trú, cho thuê trọ trên địa bàn. Trước khi ban hành quyết định này, thành phố cũng đã có nhiều chỉ đạo về rà soát, kiểm tra nhà trọ, chung cư mini, xử lý nghiêm khắc các cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, nhiều người góp ý cần có quy định cụ thể về tiêu chuẩn xây dựng với nhà trọ, phòng cho thuê. Trước đây, Thông tư 20/2016 quy định về tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở gồm: Diện tích sử dụng không được nhỏ hơn 10m2, phòng ở phải có cửa đi, cửa sổ đảm bảo yêu cầu thông gió và chiếu sáng tự nhiên, diện tích sử dụng bình quân không nhỏ hơn 5m2/người. Tuy nhiên, Thông tư 09/2021 thay thế Thông tư 20/2016 không quy định cụ thể về tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở mà chỉ có những quy định chung.