Điện Kiến Trung - công trình bị phế tích 72 năm đã "lột xác", mở cửa đón khách

Điện Kiến Trung bị phế tích suốt 72 năm cho tới khi được trùng tu, phục dựng. Năm 2019 công trình được khởi công và tới nay đã gần như hoàn thiện. Dịp Tết Nguyên đán 2024, điện Kiến Trung bắt đầu mở cửa đón du khách tới tham quan.