Môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề: Hết thời thổi giá, nhiễu loạn thị trường

Quy định của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) bảo vệ người mua nhà và siết hoạt động của môi giới. Quy định môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề đang được dư luận đặc biệt quan tâm.