Ngày vía Thần Tài, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng có thêm 2.600 tỷ đồng

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục vẫn là đầu tàu kéo thị trường tăng điểm. Trong ngày vía Thần Tài, tài sản trên sàn chứng khoán của vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng (chỉ tính thông qua sở hữu trực tiếp cổ phiếu VIC) đã tăng gần 2.629 tỷ đồng lên 40.509 tỷ đồng.