Hồng Kông thay đổi luật bản quyền để phù hợp với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo

Hồng Kông đang xem xét thay đổi một số quy định của luật bản quyền đang dần trở nên lỗi thời trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI). Các chuyên gia trong lĩnh vực này đã ủng hộ những thay đổi về luật pháp để bảo vệ những người sáng tạo sử dụng công nghệ này.

Tờ South China Morning Post mới đây đã đưa tin các chuyên gia đang hỗ trợ chính quyền Hồng Kông trong việc sửa đổi luật bản quyền để bảo vệ tốt hơn những người sáng tạo sử dụng AI.

Cục Sở hữu Trí tuệ Hồng Kông đã chuẩn bị một tài liệu tham vấn đề cập đến bản quyền của nội dung do AI tạo ra, các phản hồi và mô hình học máy cũng như bảo vệ quyền của người sáng tạo nội dung AI — những vấn đề đang không được đề cập trong luật hiện hành.

Sự phát triển mạnh mẽ của các nội dung AI đang đặt ra những thách thức mới trong quy định về bản quyền tại nhiều nước trên thế giới.

David Wong Fuk-loi, Giám đốc Cục Sở hữu Trí tuệ Hồng Kông cho biết, cơ quan này đã vạch ra kế hoạch tham vấn với các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến về các chủ đề liên quan đến bản quyền của nội dung do AI tạo ra, các câu trả lời và mô hình học máy cũng như bảo vệ người sáng tạo nội dung AI hiện đang không được điều chỉnh bởi luật hiện hành.

Wong cho biết vào tuần trước: “Để đối phó với sự phổ biến của AI, chúng tôi sẽ phát hành một tài liệu tham vấn trong năm nay và xem xét những lĩnh vực nào khác trong sắc lệnh hiện hành cần được sửa đổi”.

Wong nói thêm rằng sự phát triển AI đã tạo đà trên khắp thế giới, nhưng các quy định về bản quyền của thành phố vẫn chưa theo kịp.

Ông cho biết Pháp lệnh Bản quyền có thể bảo vệ tài liệu gốc do con người tạo ra, nhưng nội dung do AI tạo ra đã làm phức tạp định nghĩa về quyền sở hữu.

Wong nói thêm rằng quá trình đào tạo AI để lấy nội dung từ internet cũng gây ra một vấn đề bản quyền khác, vì công nghệ này có thể học cách tạo ra hoặc sao chép thông tin và mẫu do con người tạo ra. Ông nói: “Những vấn đề pháp lý này đã được thảo luận rộng rãi ở nước ngoài và chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ chúng”.

Cục Sở hữu Trí tuệ Hồng Kông đã chuẩn bị một tài liệu tham vấn đề cập đến bản quyền của nội dung do AI tạo ra.

Wong nói thêm rằng năm nay là thời điểm thích hợp để bộ soạn thảo văn bản lấy ý kiến. Tuy nhiên, Cục vẫn chưa đưa ra bất kỳ đề xuất chắc chắn nào về những gì có thể được bổ sung vào Pháp lệnh Bản quyền để hiện đại hóa nó.