Ngày vía Thần Tài 2024 nên mua vàng nhẫn hay vàng miếng?

Ngày vía Thần Tài năm nay đang đến rất gần. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn đang suy nghĩ, cân nhắc xem nên mua vàng nhẫn hay vàng miếng bởi giá vàng trong nước và thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều biến động khó lường.