Những trường hợp nào sẽ bị khoá sim, thu hồi số điện thoại trong tháng 7/2024?

Tháng 7/2024, các nhà mạng sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt để quản lý thuê bao di động chặt chẽ hơn. Sau đây là các đối tượng sẽ bị khóa SIM và thu hồi số điện thoại trong thời gian này.