Doanh nghiệp kiến nghị, Chính phủ giao 3 Bộ nghiên cứu chính sách giá điện cho các trạm sạc xe

Sau khi có kiến nghị của VinFast về việc áp giá điện kinh doanh cho các trạm sạc, Chính phủ vừa giao các bộ GTVT, Tài chính, Công thương nghiên cứu về cơ chế giá mới cho phù hợp thực tiễn.

 

Việc áp dụng chính sách giá điện cho các trạm sạc EV (xe điện) đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước, trong bối cảnh xe điện ngày càng trở nên phổ biến hơn. Vừa qua, VinFast đã có kiến nghị gửi Chính phủ, đề xuất về việc tính lại cơ chế giá điện áp dụng cho các trạm sạc hiện nay.

Trên cơ sở đề xuất của VinFast, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao cho 3 bộ GTVT, Tài chính, Công Thương dựa theo chức năng, nhiệm vụ để nghiên cứu, xem xét xử lý theo thẩm quyền. Việc xử lý phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và các chỉ đạo trước đó liên quan tới vấn đề này. 

Các bộ được yêu cầu kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả và phương án xử lý trong tháng 1/2024.

Theo đề xuất trước đó của VinFast, việc áp dụng giá điện kinh doanh với các trạm sạc xe điện hiện nay là chưa phù hợp do chưa xác định được đúng đối tượng tiêu thụ điện thực tế tại các trạm sạc này. Điện năng tại các trạm sạc xe là do người tiêu dùng trực tiếp tiêu thụ chứ không phải do cơ sở kinh doanh tiêu thụ. Nếu áp dụng giá điện kinh doanh sẽ gây tăng chí phí sạc xe cho xe điện và người tiêu dùng, không khuyến khích người dân chuyển sang xe điện, đồng thời ảnh hưởng chính sách "xanh hóa" các phương tiện tại thị trường Việt - vốn đang được Chính phủ khuyến khích gần đây.

Trên cơ sở giá điện và sự đầu tư cho các trạm sạc thực tế, VinFast kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công Thương nghiên cứu ban hành đơn giá điện riêng cho trạm sạc theo tinh thần hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi năng lượng xanh. 

Hiện nay, đang áp dụng giá điện kinh doanh tại các trạm sạc xe điện.

Trước đó, tại dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện” (viết tắt Dự thảo Quyết định) để thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu giá bán lẻ điện của Bộ Công thương, Bộ này đã có nghiên cứu bổ sung giá bán điện cho nhóm khách hàng là trạm, trụ sạc xe điện.

Đã có 2 luồng ý kiến khác nhau về vấn đề này. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đề nghị áp dụng giá bán điện cho hoạt động sạc xe điện theo giá kinh doanh (Phương án 2); Bộ Giao thông vận tải và Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast (VinFast) đề nghị áp dụng giá bán điện cho hoạt động sạc xe điện theo giá sản xuất (Phương án 3).

Còn phương án thứ nhất là bổ sung nhóm khách hàng là trạm, trụ sạc xe điện tại một số điều khoản và phụ lục của dự thảo quyết định. Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho trạm, trụ sạc xe điện được xây dựng trên cơ sở giá điện phản ánh chi phí sản xuất điện mà trạm/trụ sạc xe điện gây ra cho hệ thống điện.

Theo Bộ Công Thương, Bộ đang nghiêng về phương án thứ hai, áp dụng giá điện cho mục đích sạc xe điện theo giá kinh doanh. Còn Phương án 3 áp dụng giá bán lẻ điện cho sản xuất đối với mục đích sạc xe điện sẽ phát sinh bù chéo từ các nhóm khác hàng khác nên Bộ không xem xét phương án này mà chỉ xem xét Phương án 1 và Phương án 2 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định lựa chọn phương án áp dụng.