Hà Nội: Áp dụng mô hình phát triển mới TOD và BID

Trong Luật Thủ đô (sửa đổi) mới được thông qua đã cho phép thí điểm triển khai áp dụng hai mô hình phát triển đô thị mới là TOD (Transit Oriented Development - Lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị) và BID (Business Improvement District - Khu vực phát triển thương mại, văn hóa).