Hàng trăm dự án chờ ngày luật đất đai 2024 có hiệu lực

Pháp lý chính là yếu tố quyết định sự hình thành và phát triển của dự án bất động sản. Tuy nhiên tại nước ta, suốt một thời gian dài, nhiều dự án bất động sản "nằm im" để chờ tháo gỡ vướng mắc pháp lý, chiếm tới 70% vướng mắc của doanh nghiệp bất động sản.