Hơn 2.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tháng đầu năm, bất động sản chưa qua “cơn bĩ cực”?

Tháng 1/2024 đã có 2.000 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tạm ngừng hoạt động. Thực tế này cho thấy, doanh nghiệp bất động sản vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Theo Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội tháng 1/2024 do Tổng cục Thống kê vừa phát hành, chỉ trong vòng một tháng đầu năm, có 2.000 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tạm ngừng hoạt động (bằng 138% so với cùng kỳ). Số doanh nghiệp giải thể là 149 doanh nghiệp (bằng 97,4% so với cùng kỳ).

Ở chiều ngược lại, trong tháng 1/2024, cả nước có 342 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới (bằng 101,2% so với cùng kỳ năm 2022). Số doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động là 645 doanh nghiệp (bằng 129,3% so với cùng kỳ).

Số liệu trên cho thấy bức tranh bất động sản khá ảm đạm, các doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2023.

Ảnh minh họa.

Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa ốc thành lập mới chỉ 4.725 doanh nghiệp, giảm hơn 45% so với năm 2022. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng kinh doanh có thời hạn lần lượt là 1.286 doanh nghiệp (tăng 7,7%) và 3.705 doanh nghiệp (tăng 47,4%) so với năm trước.

Liên quan đến tình trạng nhân sự, điều đáng nói các doanh nghiệp bất động sản vẫn tiếp cắt giảm nhân sự. Thực tế này diễn ra không chỉ đối với các doanh nghiệp bất động sản nhỏ mà các doanh nghiệp lớn cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, thị trường đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Đặc biệt, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được Quốc hội chính thức thông qua có hiệu lực từ 1/1/2025 là một trong những khung pháp lý quan trọng, bước tiến lớn về chính sách sẽ tác động tích cực đến thị trường bất động sản, chủ đầu tư và khách hàng. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy thị trường bất động sản vượt qua khó khăn.

Về thị trường bất động sản năm 2024, các chuyên gia cho rằng thị trường đang trong tiến trình phục hồi và sẽ có những điểm sáng. Điểm sáng nổi bật là bất động sản công nghiệp sẽ thu hút lượng lớn vốn đầu tư FDI, giá thuê bất động sản công nghiệp đang tăng cao. Điểm sáng thứ hai là nguồn cung và giá nhà ở xã hội sẽ đáp ứng nhu cầu thực vì hiện tại có nhiều dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư và khởi công trong năm 2024.