Chi phí làm sổ đỏ sẽ biến động khi áp dụng Luật Đất đai năm 2024?

Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới, đặc biệt là về bảng giá đất và cách tính giá đất. Theo các chuyên gia, chi phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) sẽ có nhiều thay đổi.

Luật Đất đai 2013 quy định khung giá đất do Chính phủ ban hành định kỳ 5 năm 1 lần. Sau đó, căn cứ khung giá đất của Chính phủ, các tỉnh thành sẽ ban hành bảng giá đất. Bảng giá đất này sẽ là căn cứ để tính tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ, tính các khoản phí và lệ phí khác khi làm sổ đỏ...

Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Đất đai 2024, khung giá đất sẽ bị bãi bỏ, các địa phương được tự xây dựng, ban hành, điều chỉnh bảng giá đất.

Khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024, bảng giá đất hiện hành đang được áp dụng cho giai đoạn 2020-2024 và tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Từ 1/1/2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng bảng giá đất mới. 

Sau đó, hằng năm sẽ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thay vì định kỳ 5 năm/lần như hiện nay để phù hợp với nguyên tắc thị trường. Bảng giá đất mới được xây dựng theo khu vực, vị trí trên cơ sở việc định giá đất phải đảm bảo nguyên tắc thị trường.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai 2024 nêu rõ, sẽ xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu giá đất. .

Luật sư Phạm Văn Phất (đoàn Luật sư Quảng Ninh) cho hay, Luật Đất đai 2024 đã bỏ khung giá đất. Bảng giá đất mới được xây dựng căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất chứ không căn cứ vào giá đất tối thiểu, tối đa của từng loại đất của khung giá đất như hiện nay.

Đồng thời, bảng giá đất mới được xây dựng theo khu vực, vị trí trên cơ sở việc định giá đất phải đảm bảo nguyên tắc thị trường và bảng giá đất mới sẽ tiệm cận với giá đất thị trường nên có thể tăng mạnh so với bảng giá đất hiện hành.

Cũng theo Luật sư Phạm Văn Phất, thực tế còn có thể xuất hiện các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất cũng như quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm định giá. Trong khi đó, các khoản tiền phải nộp khi đăng ký cấp “sổ đỏ” lần đầu có các khoản tiền được tính theo giá đất trên bảng giá đất như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có), lệ phí trước bạ nên khi áp dụng bảng giá đất mới từ 1/1/2026, các chi phí này đều có thể tăng theo.