Những điều cần biết về bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng từ ngày 15/2/2024

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH (gọi tắt Thông tư 15) sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Luật Việc làm. Trong đó có nhiều quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động cần biết.

Thông tư 15 có hiệu lực từ ngày 15/2/2024. Những thay đổi trong Thông tư 15 mà mà người lao động cần biết: Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo tháng dương lịch, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, Thông tư 15 có sửa đổi quy định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Có nhiều quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp trong Thông tư 15 có hiệu lực từ ngày 15/2/2024

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được hiểu: Người lao động tham gia đóng bảo hiển thất nghiệp đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định. Tuy nhiên, vì một số lý do như chưa muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp ngay, đã làm hồ sơ nhưng không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, có những tháng lẻ chưa giải quyết trợ cấp thất nghiệp… thì thời gian chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong giai đoạn này sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tính cho lần hưởng tiếp theo.

Ngoài các trường hợp được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp trên, trong Thông tư 15 có bổ sung thêm 1 trường hợp là người lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động cần biết nhưng thay đổi, bổ sung trong Thông tư 15 để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Tại Thông tư 15, người lao động còn cần lưu ý 2 trường hợp không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Thứ nhất, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng thì chỉ được giải quyết hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp, số tháng còn lại chưa được giải quyết hưởng trợ caaos thất nghiệp sẽ không được bảo lưu.

Thứ hai, số tháng lẻ chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu tại quyết định hưởng sẽ không được bảo lưu khi người lao động thuộc 1 trong 3 trường hợp: Không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểu thất nghiệp để tính cho lần hưởng trợ cấp tiếp theo là quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thế nên, người lao động cần biết nhưng thay đổi trong Thông tư 15 để đảm bảo quyền lợi của bản thân.