Những trường hợp được đề xuất hưởng 100% bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất quy định mức hưởng bảo hiểm y tế 100% cho một số trường hợp được khám, chữa bệnh tại cấp chuyên môn cao hơn mà không cần theo trình tự, thủ tục khám chữa bệnh theo tuyến thông thường.